Account Status: Goedgekeurd

Gebruikersinformatie

Naam:

Marian Langens

Organisatie:

Schrikkelbos

Projectinformatie

Aantal voedselbosprojecten:

1 project

Ingevulde testen:

5 testen

Voedselbosprojecten van Marian Langens

Communicatiebureau de Lynx
Wageningen University and Research
Foodforest Ketelbroek
Stichting Voedselbosbouw
Van Hall Larenstein
De Bosgroepen
Landgoed Welna