Account Status: Goedgekeurd

Gebruikersinformatie

Naam:

Frank Gorter

Organisatie:

Bosboerderij Welna

Projectinformatie

Aantal voedselbosprojecten:

1 project

Ingevulde testen:

6 testen

Voedselbosprojecten van Frank Gorter

Communicatiebureau de Lynx
Wageningen University and Research
Foodforest Ketelbroek
Stichting Voedselbosbouw
Van Hall Larenstein
De Bosgroepen
Landgoed Welna