Kom op 21-10 naar de Voedsel uit jouw Bos dag
en vier de start van onze vereniging

Een vier- en groeimoment

We bestaan dit jaar zeven jaar! Daar sta je eigenlijk niet bij stil, maar we zijn dus al vanaf 2017 bezig met het organiseren van cursussen, het ontwikkelen van een online platform, het voeren van podcastgesprekken  en het laten groeien van een steeds groter netwerk. Telkens met het doel om meer mensen te ondersteunen bij het opzetten en beheren van professioneel/goed opgezette voedselbossen. We hebben ondertussen rond de 500 mensen opgeleid en op voedseluithetbos.nl hebben inmiddels 1160 mensen een account en je kunt er 336 voedselbossen op de kaart vinden, ook internationaal.

Dat is mooi, veel.. maar ook nog lang niet genoeg. Daar zijn we ons zeer sterk bewust van. De uitdagingen en problemen waar we als mensheid voor staan zijn ontzagwekkend. Maar, de enige manier om de nieuwe mindset te creëren die de problemen wel kan oplossen is om alles ook eens een keer echt anders te doen!

Vandaar dat we op 21 oktober heel graag samen met jou het startsein willen geven voor de komende zeven jaar waarin we van Voedsel uit het bos een door leden -door jou dus- gedragen vereniging willen maken. Daarmee geven we de bottom up beweging handen, voeten, besliskracht en.. een telefoonnummer!

voedselbos thuishaven

21-10-23: De voedsel uit jouw bos dag

Op voedselbos Thuishaven in Zeewolde.

Voedsel uit het Bos start een nieuwe traditie. We gaan elk jaar rond de herfstvakantie een dag voor en door voedselbossers organiseren. Dit jaar vindt de dag plaats op voedselbos Thuishaven in Zeewolde. Je bent welkom van 11 tot 17h. We heffen geen entree, maar vertrouwen er op dat jij niet alleen komt halen, maar ook iets deelt of meeneemt om te eten of te drinken, te leren, te vertellen of te ruilen uit jouw voedselbos of achtertuin. 

Deze dag gaat over oogsten, vieren en delen. Er zal een aantal van onze docenten en podcastgasten aanwezig zijn, maar ook jij bent een expert. Er is ruimte om uit te stallen, om een fruitkist te pakken en te vertellen over jouw lessen en aanbod, om aan een kampvuur te zitten en jouw verhaal daar te delen, om nieuwe dingen te leren, te kopen, te ruilen en te proeven en ook heel gewoon, om elkaar te ontmoeten.

Meld je hieronder aan en vertel dan wat je komt halen en brengen. Wij zullen de leukste dingen natuurlijk vast in de spotlight zetten, zodat nog meer mensen geïnspireerd raken om te komen.

Waarom is een voedselbosvereniging belangrijk?

de voedsel uit jouw bos dag
In dit beeld zie je een aantal memorabele momenten uit de afgelopen zeven jaar, maar ook beelden van willekeurige mensen op ons platform. De beweging is zo groot aan het worden. Iedereen heeft wat bij te dragen. Dank voor het gebruik van jouw foto als dat het geval mocht zijn.

Organisatie van de keten om bottom-up beweging schaalkracht te geven

Er wordt veel genetwerkt in de wereld van de landbouwvernieuwing. Regionaal, maar ook nationaal. Er zijn ook veel termen in omloop: natuurinclusief, permacultuur, regeneratief en agroforestry, om er maar een paar te noemen. Dat kan snel verwarrend worden. Maar gelukkig is op dit moment een voedselbos in Nederland en België een redelijk goed gedefinieerd ding waar we het met elkaar heel aardig over eens zijn. Bovendien hebben alle experts goed collegiaal contact en denken samen mee over kennisgroei en onderzoek.

Maar, wie organiseert deze beweging in de brede zin? Niet alleen als een netwerk, maar vanuit belangenbehartiging gezien? Niemand eigenlijk. En dat is een gevaar. Zeker nu er -gelukkig- steeds meer reguliere boeren en andere landschapsbeheerders serieus belangstelling beginnen te krijgen voor methodes die bodems, vruchtbaarheid en biodiversiteit opbouwen in plaats van afbreken. En dat gebrek aan zelf-organisatie kan ook een kans-misser worden, als andere landbouwvernieuwingen zich wel of beter weten te organiseren om samen meer schaal en impact te creëren.

Vandaar dat wij nu onze VOF omzetten naar een vereniging. Een vereniging waar jij lid van kan worden en stemrecht in krijgt en die de belangen van zowel voedselboseigenaren, als experts, als verwerkers als toeleveranciers als betrokken organisaties gaat vertegenwoordigen. Dus.. we zeggen het maar even hardop: deze vereniging wordt niet een koker, een brancheverengiging of een vakbond, maar een vereniging die de hele keten verbindt. Van kweker tot verwerker en klant en van expert tot wetenschap. Kom naar de Voedsel uit jouw bos dag op 21-10 en we leggen je er alles over uit. Of lees hieronder verder hoe wij de vereniging opbouwen, over wat lidmaatschap jou kost en wat je ervoor krijgt.

Hoe ziet de vereniging Voedsel uit het Bos er uit?

Een vereniging is een vrij eenvoudige rechtsvorm: Er is een bestuur en er zijn leden. En die leden komen minimaal eens per jaar bijeen en besluiten dan over de grote belangrijke dingen. In dit geval is het geen cooperatieve vereniging in de zin dat de leden samen geld verdienen, maar wel een vereniging met verschillende ledencategorieën. Wij hebben de volgende categorieeën:

Gewone leden
Gewone leden kunnen voedselboseigenaren zijn, maar ook gewoon mensen die voedselbossen een warm hart toedragen. Anders gezegd: iedereen kan lid worden.

Experts
Een expert is precies wat het zegt: iemand die op een bepaald (deel)gebied van voedselbossen erg veel kennis heeft en die kan delen binnen de gemeenschap. Al onze docenten zijn experts, maar niet alle experts zijn docenten bij ons. Samen met de expert leden willen we het kennis- en onderwijsgedeelte van het platform en de beweging versterken. 

Bedrijven
Kwekers, noten- of appelpersbedrijven, jammakers, bierbrouwers, kruidendrogers, maar ook de grotere voedselbos-ondernemers,  ontwikkelaars van oogstrobots en bedrijven waar we het bestaan nog niet eens van vermoeden. Deze tak van sport staat nog in de kinderschoenen. Wij denken dat de vereniging een mooie rol kan spelen om de infrastructuur rondom voedselbossen te versterken. Zodat niet ieder voedselbos het verwerkingswiel en de uitdagingen van marktvergroting helemaal alleen hoeft te dragen. En andersom, zodat niet alle verwerkers helemaal in hun eentje hun markten moeten vinden. Samenwerken is van groot belang om voedselbossen sterker te maken in hun verdienmodel. 

Partners

Steeds meer organisaties willen een steentje bijdragen, of zijn opgericht om de regeneratieve beweging verder te helpen. Of doen onderzoek of projecten. Deze partners vinden het vaak lastig om met te kleine partners te werken. Nu deze vereniging er is, kan dat helpen om schaal te genereren voor bijvoorbeeld ook de kleinere voedselboseigenaren. Op deze manier kunnen ook zij  profiteren van het aanbod van  zo’n samenwerking. 

Wat gaat de vereniging doen?

De vereniging gaat in ieder geval door met waar de VOF Voedsel uit het Bos al mee bezig was: (toekomstige) voedselboseigenaren ondersteunen met kennis en kennissen zodat zij steeds professionelere voedselbossen kunnen realiseren. 

Maar die -brede- doelstelling kan in de verenigingsvorm nieuwe vormen krijgen. We kunnen (online) en wellicht internationale werkgroepen maken over specifieke onderwerpen of niches. We kunnen citizen science gaan versterken. We kunnen geld ophalen om een hazelnootoogster te ontwikkelen of samen ecosysteemdiensten gaan verwaarden. 

Ideeën genoeg, en het is ook belangrijk om daar rust in te houden. Wil jij actief worden in de vereniging? Laat dat dan weten in ons aanmeldformulier voor 21-10 en/of lidmaatschap hieronder.

 

schijnaugurk