Aantrekkelijke (voedsel)bos landschappen

Zes aantrekkelijke recepten voor biodiverser, klimaatrobuuster en voedselrijker bos

In het project ‘Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen op maat’ worden zes boslandschappen ontworpen, voor zes heel verschillende percelen van landeigenaren in Gelderland. We willen in Nederland immers meer en gevarieerder bos, meer biodiversiteit, en minder stikstof en CO2. Maar wat kun je met bos en welk bos past waar? Deze pilots moeten daar duidelijkheid over geven. Voorwaarde daarbij is dat het boslandschap iets oplevert: een combinatie van inkomen (voedsel en hout), klimaatbestendigheid, CO2– en stikstofreductie en vooral biodiversiteit. Daarom maken in dit project twee landgoederen hun bos biodiverser, twee melkveehouders verbreden hun bedrijven als voorbereiding op de toekomst, een fruitteler wil meer dan rijen appels en wil een landeigenaar met een heel hoge grondwaterstand leren hoe hij daar een voedselbos op kan aanleggen.

 

Antwoord op een behoefte aan nieuwe inspiratie

Het is duidelijk dat de landbouw behoefte heeft aan perspectief. Dit project levert daarom graag voorbeelden voor heel diverse situaties. Niet alleen wordt er per deelnemer een (voedsel)boslandschap ontworpen, maar ook komen er aan het eind van het project cijfers beschikbaar over kosten en opbrengsten, om zo andere grondeigenaren te inspireren. Om dit te laten slagen, werken in dit project partijen samen uit verschillende domeinen: The Plant/Voedsel uit het Bos, Stichting Voedselbosbouw Nederland, Stichting Probos en Communicatiebureau de Lynx. Financiering komt van de EU en de provincie Gelderland.

De zes recepten

In onderstaande filmpjes leggen de beheerders van de zes landschappen uit waar hun land/recept over gaat. Ook op deze manier kun je naar de receptentool toegaan. Bij ieder recept vind je ook een mooie flyer met meer achtergrondinformatie.

In de familie Hollander dragen de ouders het land over aan de volgende generatie die zichzelf niet op de trekker ziet zitten maar wel enthousiast aan de slag wil met een recreatief voedselbos in combinatie met een camping.

Landgoed de Dorskamp ligt vlak naast de bebouwde kom van Wageningen, Bennekom en Renkum en kent een grote recreatiedruk. Hoe kun je bos aantrekkelijk houden voor de mens en tegelijkertijd de biodiversiteit versterken?

Een jong stel wordt boer op op 25 hectare rievierklei in Millingen a/d Rijn. Ze pachten van Land van ons en bouwen een modern gemengd bedrijf op vol biodiversiteit. Natuurlijk is dat inclusief vijf hectare productief voedselbos.

Landgoed Welna is een klassiek groot bosbouwlandgoed op de Veluwe. Hier ontwikkelt Probos een recept  voor biodiverser, klimaatrobuuster bos van meervoudige waarde. 

Gerdien Dijkstra, Frank de Gram en Wouter van Eck zijn aan de slag gegaan om een eenzijdige fruitboomgaard in vijf jaar tijd om te vormen tot een biodivers en voedselrijk boslandschap. Bekijk de ontwerpen.

Hoe start je een voedselbos op land met een hoge grondwaterstand? Zoals in Ederveen. Bomen houden meestal niet van te natte voeten. Kijk hoe wij dit hebben opgelost.

De projectpartners

Wouter van Eck vertelt over de vier landschappen die door Stichting Voedselbosbouw Nederland in dit project worden ontwikkeld. 

Tjitske Ypma van stichting de Lynx legt uit waarom het zo belangrijk is dat dit project er is. 

Marieke Karssen van The Plant en Voedsel uit het Bos vertelt over haar motivatie voor dit project en waarom het zo belangrijk is dat er een tool komt waarmee mensen zelf aan het werk kunnen. 

Stichting Probos ontwikkelt in dit project twee vernieuwende boslandschappen. Met meer biodiversiteit, grotere robuustheid en interessante nieuwe oogstvormen.

in de kerk

Lanceer-event op 22-11-22

Op 22 november 2022 vulde de zaal zich met rond de 170 mensen die niet alleen zes inspirerende landontwerpen gepresenteerd kregen, maar ook een korte demo van een tool waarmee iedereen zelf aan de slag kan met deze zes recepten.

De opname is hieronder terug te kijken. De audio is prima, maar het beeld helaas vrij korrelig. Ook de presentatie kun je hieronder downloaden

Alle informatie over de recepten zelf vind je in onze gloednieuwe receptentool.

Publicaties

2 juni 2023: Artikel in vakblad De Landeigenaar (PDF).
Twee persoonlijke verhalen over de aantrekkelijke (voedsel)boslandschappen bij Welna en Kilder. 

3 mei 2023: Artikel in de Fruitteelt (PDF).
Over voedselbos Lingehout, in het vakblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie.

20 maart 2023: Artikel in vakblad Groen (PDF).
Een voedselbos kan overal. Over alle zes ontwerpen, voor aantrekkelijke voedselbos recepten. 

 

Projectpartners

The Plant
Communicatiebureau de Lynx
Stichting Voedselbosbouw
Landgoed Welna