Meet je voedseloogst

Wat doen we

Met het project Meet je voedseloogst ontwikkelen we een uniforme en laagdrempelige manier om de belangrijkste opbrengsten van voedselbossen te meten. Het gaat om biodiversiteit, CO2-opslag, bodemverbetering en de oogst in de traditionele betekenis van het woord met kruiden, vruchten, noten en eventuele opbrengsten uit excursies e.d. De resultaten kunnen dienen als onderbouwing bij financieringsaanvragen en helpen voedselboseigenaren zichzelf te vergelijken met anderen, om van elkaar te leren.

Wie zijn wij

Het projectteam Meet je voedseloogst bestaat uit groene netwerkorganisatie The Plant, Communicatiebureau de Lynx, Wageningen University & Research, Stichting Voedselbosbouw Nederland en landgoed Welna. The Plant heeft samen met landgoed Welna en een POP3-subsidie van de provincie Gelderland in de vorige jaren vier business cases opgesteld voor het aanleggen van een voedselbos op landgoed Welna. Dit bestaat nu uit naald/productiebos, maar wordt voedselrijker gemaakt. Uitgebreide berekeningen laten zien dat dit goed uit kan. Deze businesscases zijn ook op deze website te vinden en voor iedereen te downloaden.

The Plant
Communicatiebureau
de Lynx
Wageningen University
& Research
Stichting Voedselbosbouw Nederland
Landgoed Welna

Open source

Het is de bedoeling dat, na een uitgebreide testperiode met twintig voedselboseigenaren, steeds meer voedselboseigenaren hun opbrengsten gaan bijhouden. Alle data worden open source, dus van iedereen. Dit moet helpen de ontwikkeling van voedselbossen te versnellen. Nu zijn de beloftes van betere oogsten, grotere biodiversiteit, een betere bodem en meer CO2 opslag nog gebaseerd op de ervaringen van enkele voedselbossen, in de toekomst zijn er meer data om hier uitspraken over te doen.

Wil je meedoen?

Meedoen?

Wil jij behoren tot de twintig koplopers die mee gaan helpen de tool te bouwen door mee te helpen testen? Laat dan hier je naam en mailadres achter. Het gaat om ten minste vier tests waarvan er drie in mei en één in oktober moeten worden gedaan, mogelijk gevolgd door meer als de tests moeten worden aangepast. We vragen van je dat je aanwezig bent op de startbijeenkomst 14 mei op een centrale plek in Nederland en 31 oktober in Wageningen bij de slotbijeenkomst. Je voedselbos voldoet bij voorkeur aan de definitie vanuit de Green Deal: het is ten minste een halve hectare groot, heeft ten minste zeven lagen en er wordt behalve de aanplant geen input in gestopt zoals mest, middelen of grondbewerking. Voldoet je voedselbos hier niet aan en wil je toch graag meedoen, dan kun je alsnog je naam opgeven en in het opmerkingenveld aangeven waarom juist jij mee zou moeten kunnen doen.

Houd me op de hoogte

Laat hieronder je gegevens achter en je ontvangt regelmatig updates over dit project. Afmelden van de updates kan altijd via de uitschrijflink die onderaan elke update e-mail vindt.