Voedselbossen,
een economisch rendabel antwoord op de voedsel-, de klimaat- en de biodiversiteitscrisis

Een site vol tools, kennis en netwerk

Op Voedseluithetbos.nl werkt een mooi netwerk van bedrijven, belangenbehartigers  en onderzoeksinstellingen samen aan het stimuleren van voedselbossen. We bieden opleidingen aan, we hebben businesscases uitgewerkt en delen die met jou. Ons meest recente project is het ontwikkelen van voor alle voedselboseigenaren online toegankelijke meetinstrumenten. Hiermee kun jij zelf meten hoe goed jouw voedselbos scoort op de vele oogsten die er voor ons en de planeet vanaf kunnen komen.

Meet jouw voedselbosoogsten

The Plant, Wageningen University & Research en Communicatiebureau de Lynx ontwikkelden in 2020 samen met Foodforest Ketelbroek en landgoed Welna de online tool ‘Meet je voedselbosoogst’. Hiermee kunnen voedselboseigenaren zelf de oogsten van voedselbossen meten en bijhouden. Denk aan CO2, biodiversiteit, de bodem en natuurlijk de economische oogsten.
De tool is gratis toegankelijk, de metingen zijn heel eenvoudig zelf te doen, de methode is wetenschappelijk onderbouwd en je kunt jouw bos vergelijken met andere voedselbossen. Ook jonge voedselbossen zijn al meetbaar.

Lees het verslag van het lanceringswebinar op 29-10-20

Op 29 oktober ging Meet je voedselbosoogst live. En dat vierden we met een twee uur durend webinar vol interessante sprekers en weetjes.

We hebben hier een verslag van gemaakt waarin je alle presentaties, polls, vragen en antwoorden makkelijk terug kan vinden.


Meet je voedselbosoogsten? Waar gaat dat eigenlijk over?

Een Open Data bron

Delen zit in het hart van al onze acties. Dus, wat is er mooier dan dat jouw voedselbos direct input levert voor de wetenschap! Natuurlijk beschermen we jouw gegevens, maar alle data die niet direct tot jou te herleiden is wordt dynamisch ontsloten via onze Open Data JSON files.

Alle wetenschappers en ontwikkelaars kunnen gratis gebruik maken van deze data. Neem gerust contact op als je mee wil weten of technische vragen hebt.

Ontwikkel de businesscase voor je voedselbos

Een hoge aanvangsinvestering, een lange aanlooptijd, maar dan een enorme overvloed

In 2018 ontwikkelde stichting Voedselbosbouw een ontwerp, beplantingsplan en begroting voor landgoed Welna. Het hele plan is vanaf het begin zo opgezet dat iedereen er van kan leren. De thema’s bleken in de jaren daarna heel universeel. De begroting werd de basis van onze module bedrijfsplan en wordt dankzij het les geven steeds meer aan de praktijk getoetst en verder doorontwikkeld.

Denk in thema’s, download de data en ontwikkel je eigen businesscase

Geen voedselbos is hetzelfde, maar toch kun je thema’s onderscheiden. Wij hebben vier voedselbosthema’s nader uitgewerkt en voor alle vier een begroting gemaakt, met aanvangskosten, beplantingskosten èn plan en een prognose voor de eerste 40 jaar. Deze zijn uitgewerkt in vier ontwerpen en vier excelsheets die jij kan downloaden. Zo maak je je eigen businesscase, waarin je deze thema’s kan uitproberen op de prognose voor jouw stukje land. Ook hebben we in dit project samen met de Bosgroepen een onderzoek gestart naar wet-en regelgeving en hebben studenten Hogeschool van Hall Larenstein de bestaande biodiversiteit onderzocht

 

Gastronomie

Community en kennisoverdracht

Professionele opleidingen, steeds meer op maat

Veel voedselbossen starten vanuit verkeerde aannames. Bijvoorbeeld dat je alleen met inheemse soorten mag werken, of dat je voedselbossen kan combineren met vee. Voedselbossen beloven heel veel, maar die belofte wordt alleen vervuld als je weet wat je doet en als je begrijpt wat er ondertussen in de bodem en op het vlak van successie gebeurt.
Niet iedereen hoeft alles even diepgaand tot zich te nemen. De een wil gewoon genoeg weten voor zijn of haar eigen land; de ander heeft een rol als adviseur, of wetenschapper; de volgende wil een plan gefinancierd krijgen en weer anderen willen vooral hun beroep maken van het ontwerpen van voedselbossen. Vandaar dat onze cursussen modulair van opzet zijn.
cursisten in voedselbos

Een compleet aanbod

In 2021 start Voedsel uit het Bos met een breed palet aan opleidingen, die steeds meer toegesneden worden op professionals. Naast de drie modules gericht op mensen die hun eigen land/droom willen realiseren, bieden we dit komende jaar ook maatwerkcursussen aan voor:

  • landeigenaren/rentmeesters
  • biologen/ecologen
  • landchapsarchitecten
  • beleidsmakers bij diverse soorten overheden

Daarnaast ontwikkelen we specifieke modules die meer de diepte in gaan en ook voor cursisten van vorige jaargangen interessant zijn.

Communicatiebureau de Lynx
Wageningen University and Research
Foodforest Ketelbroek
Stichting Voedselbosbouw
Van Hall Larenstein
De Bosgroepen
Landgoed Welna