Vier thema’s voor landgoed Welna en voor jou

Landgoed Welna is een klassiek Veluws boslandgoed, bijna 600 hectare groot waarvan 450 naald/productiebos. Het hele landgoed valt binnen de Natura 2000 regeling. Midden in dat land stellen wij nu voor om voedselrijker bos te maken. Dit hebben we uitgewerkt in vier thema’s. Voor ieder thema vind je hier een ontwerp en kun je alle plantlijsten en businesscases downloaden. Ook publiceren we een analyse van de geldende regelgeving en de nulmeting voor biodiversiteit.

Maar, daarmee vertaal je het nog niet naar jouw situatie. Wij hebben nu een begin gemaakt van zo’n vertaling in de vorm van een online tool waarmee jij zelf je eigen businesscase kan maken.┬áDeze tool is nu gevuld met de data voor Welna, inclusief de plantenlijsten maar we gaan graag samen met het hele netwerk aan de slag om deze prognoses steeds sterker te maken.

Loading...

200 mensen wilden voedsel halen uit het bos

Het symposium Voedselbossen: innovatie voor de bosbouw! trok zoveel mensen dat we de inschrijving moesten sluiten. Dit zegt in ieder geval iets over de mate waarin het onderwerp leeft. De zaal was gevuld met land(goed) eigenaren, overheden, ondernemers, onderzoekers en, omdat de locatie Van Hall Larentein was, ook heel veel studenten. Het publiek deed actief mee, stelde veel vragen, plaatste kanttekeningen, maar is in ieder geval erg enthousiast dat alle resulaten publiek gedeeld worden en tot een publieke discussie gaan leiden.

Minidocumentaire over de brainstormdag en de grote vragen met betrekking tot voedselbossen in natuurgebieden.

NaaldbosVoedselbos

Modulair professioneel cursuspakket

Iedereen die verder wil leren, en voedselbosbouw wil doorontwikkelen tot een kansrijke nieuwe manier om natuur, landbouw en bosbouw gezonder, voedsel/oogstrijker en biodiverser te maken kan zijn of haar kennis vergroten. The Plant biedt een modulair af te nemen, professioneel cursuspakket. De modules zijn: algemeen, ontwerp en businesscase, aangevuld met eveneens los af te nemen minimodules.

Doe mee met het netwerk

en we houden je op de hoogte.

Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring

The Plant

Landgoed Welna

Stichting Voedselbosbouw Nederland

De Bosgroepen

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein

Wie is hier aan het werk?

We hebben een prachtige samenwerking weten te maken waar landgoed, voedselboskennis, onderwijs, branchevertegenwoordiging en denken over schaal en online samenkomen. We hebben een mooie POP3 Innovatiesubsidie ontvangen van Europa en Provincie Gelderland om dit werk mogelijk te maken en hopen vanuit deze kern de denk-en daadkracht van de voedsel uit het bos gemeenschap steeds sterker te maken.

lees meer over het project